npls logo c7f9

Startet det nye året med nye medlemmer

Nordkapp Premier League Supporter´s startet 2024 med å få to nye medlemmer, begge med hjerte i Manchester United.

Det er Ida Malene Smith Bakke og Brede Pettersen som har meldt seg inn i supporterklubben.

Hele medlemslisten, en liste over mange år, ligger på nett; på Utelivinordkapp.no. Det er mye historie i denne listen.

Listen teller nå 242 personer. Det er flest supportere av Liverpool og Manchester United.