Corner Spiseri er et sted med sterke tradisjoner i Honningsvåg og Nordkapp kommune. Selve atmosfæren på Corner Spiseri blir til en del av dette. Siden navnet Corner har stått sentralt innen kafe- og restaurantliv i Honningsvåg gjennom flere årtier; både for lokalbefolkningen, og for de mange turistene, fiskerne og sjøfolkene som kommer til stedet, så blir Corner også til en viktig del av Honningsvåg sin historie og kultur.

Mye av den fisken som i dag serveres på Corner Spiseri lages, presenteres og serveres med dette som viktig bakteppe.

Historien

Høsten  1944 brente tyske soldater alle bygninger i Finnmark og Nord-Troms; de utførte det som ble kalt «Den brente jords taktikk», da de ble tvunget til å trekke seg tilbake som følge av at andre verdenskrig gikk mot slutten  I Honningsvåg var det kun kirka som sto igjen. Lokalbefolkningen, som hadde blitt evakuert, vendte tilbake etter krigen, og gjenreisning kom igang. Det var dermed hektisk byggeaktivitet utover på 1950-tallet.  I ei av bygningene som ble reist etablerte Karl Leirvik og hans kone Mosse kafe. 

Den het Hjørnekafeen, og lå godt plassert i Storgata i sentrum av Honningsvåg.

Solbjørg Storli fra Honningsvåg (79) begynte å arbeide på Hjørnekafeen i  juni 1952.  

– Jeg var bare 14 og et halvt år da jeg begynte å arbeide i kafeen.  Jeg gjorde alt av forskjellig arbeid;  lagde mat, serverte, vaska opp.  Det var hektiske dager. 

Foruten lokalbefolkningen var det mange utenlandske sjøfolk som kom til Honningsvåg på trålere som besøkte kafeen.  Jeg husker at portugisiske sjøfolk røkte cigarillos og drakk øl vi hadde som det nesten ikke var alkohol i.  Likevel ble de stadig mer høyrøsta og ivrige ettersom kvelden skred fram, minnes Solbjørg.

foto 2
Her er Solbjørg Storli i 2018 tilbake på stedet hvor Hjørnekafeen lå. I dag er det et moderne forretningsbygg her.

Solbjørg skulle komme til å arbeide  i tilsammen 27 og et halvt år på Hjørnekafeen – og på det som skulle bli Corner kafe.

I 1959 ble det reist et nybygg nede på kaia i Honningsvåg, og Karl Leirvik flyttet kafeen sin dit. Fordi det var så mange utenlandske fiskere i Honningsvåg valgte han et internasjonalt navn på kafeen – kafe Corner.  Lokalene var langt større og moderne etter den tids standard.

Fritz-Ole Nilsen, som tidligere hadde arbeidet som sjømann og kokk, begynte å arbeide for Leirvik i 1979.  Fra 1987 overtok han som daglig leder.  I 1996 overlot han den daglige ledelsen til sin sønn, Odd-Arne Nilsen og hans kone Marita Melsbø Nilsen.

Atmosfæren

Corner har fra starten av vært et kjært tilholdssted for lokalbefolkningen i Nordkapp. Stedet er nærmest for en institusjon å regne for mange i lokalsamfunnet. Hit kommer stedets pensjonister for å ta en kaffe etter trimturene, og hit kommer enda den faste gjengen for å ta ei øl eller en kaffe og bare prate ilag. Ofte sitter latteren løst, når gode historier blir fortalt over kafebordet.

En del ivrige bridgespillere har gjennom flere tiår kommet sammen her på lørdagene for å ta et slag kort. Corner er ut fra dette blitt en viktig møteplass for folk i Nordkapp.

For turister og andre som besøker stedet er det lett å komme i kontakt med lokalbefolkningen.  På grunn av fiskeriene og turismen er folk her godt vant med at fremmede kommer og reiser igjen.

Kystfolket er åpne og inkluderende, og de forteller gjerne til de som er interessert om lokalsamfunnet som de kommer fra.

foto 7
Gjennom mange tiår har Corner vært et viktig samlingssted for lokalbefolkningen.  Slik er det fortsatt.

Stedet

Den vel 436 kvadratkilometer store Magerøya er Norges nordligste øy. På øya er det gjort bostedsfunn så langt som 10.000 år tilbake. Det største stedet på Magerøya er Honningsvåg. Fisket har gjennom alle tider vært hovednæringen for folk som har bosatt seg her; så langt nord i Europa som du kan komme. Stedene Nordvågen, Kamøyvær, Skarsvåg og Gjesvær er i dag fortsatt viktige fiskevær.

På Magerøya ligger den internasjonalt kjente turistattraksjonen Nordkapp, som besøkes av over 200.000 turister hvert år. Knivskjellodden er Norges nordligste punkt.

Honningsvåg ligger på 71 grader nord. Stedet har rundt 2500 innbyggere. Mens man tidligere måtte ta ferge fra fastlandet for å komme hit, så har Honningsvåg siden 1999 vært tilknyttet fastlandet gjennom en nesten sju kilometer lang undersjøisk tunnel. Hurtigruten anløper Honningsvåg to ganger daglig, og rundt fire kilometer fra sentrum ligger Honningsvåg Lufthavn, Valan.

foto 8
På grunn av sin beliggenhet; så langt nord og så nær ut mot storhavet, er været ofte skiftende i Honningsvåg; både om sommeren og vinteren.  Det skaper særs vakre kontraster, og spennende opplevelser for  folk som kommer hit.  Fra 21. november til 21. januar kommer ikke sola over horisonten, og det kalles «mørketid» i nord.  I denne tiden er det imidlertid så mye Nordlys, måne og klar stjernehimmel at lyset likefullt er til stede på en høyst fascinerende måte.

Råstoffet

Fra å være Corner kafe er navnet endret til Corner Spiseri. Det skyldes at man de siste årene har satset stadig mer på servering av lokal, kortreist mat – spesielt fisk. I 1995 begynte man å ha en fiskerett på menyen hver dag.  Så viste det seg at nettopp fiskerettene slo veldig godt an; både blant lokalbefolkningen og blant de mange turistene som kommer innom.

Ut fra dette er fiskemenyen blitt stadig utvidet – og Corner Spiseri er i dag den restauranten som har  den mest rikholdige fiskerettmenyen i hele Nord-Norge.

Så er da også utgangspunktet det aller beste; rent naturmessig. Nesten all fisken som serveres ved Corner Spiseri kommer fra lokale fiskere. Områdene rundt Magerøya er særs gode fiskeområder.

Mye av den fisken du får servert på Corner er for eksempel fisket på Kamøyfjorden; som regnes som  en av verdens mest fiskerike fjorder. Denne fjorden, og de nære havområdene rundt, gir mulighet til å dra i land  de fleste fiskearter som er naturlig for  de arktiske havområdene, som torsk, steinbit, sei, hyse, uer og kveite.

foto 10
Områdene rundt Magerøya er særs gode fiskeområder, og dyktige kystfiskere sørger for å bringe i land råstoff av meget høy kvalitet – som blir til fiskeretter av høy standard på Corner Spiseri. Kveita som Eli Arnesen veier er på 199 kilo.
foto 11
Fatima Mohammadi er en særs rask og dyktig tungeskjærer.

Den største kveita som er tatt her var på 220 kilo.

Den naturgitte rikdommen, kombinert med de dyktige kystfiskernes fangst og behandling av fisken, gir det aller beste råstoffet for en restaurant som Corner Spiseri.

Det er med dette som basis at man her får servert fiskeretter av meget høy standard.

Tre fiskeretter

Vi skal her gi en kort presentasjon av tre av de spennende fiskerettene.

Torsketunger

Tunga til torsk har i lang tid vært regnet som tradisjonsmat langs kysten  i Nord-Norge.  Torsketunger varierer i størrelse, men veier vanligvis 30-40 gram.  Selve tunga er geleaktig, mens hakemusklene som ligger under og utgjør den største delen, er fastere.  Tungeskjæring skjer ved at man trer fiskehodet på en «pik» (spiker) før  tunga kuttes løs med kniven.

Retten sprøstekte torsketunger forutsetter at  arbeidet med tilberedning og  steking gjøres på den riktige måten.  Corner Spiseri har lang erfaring, og har ut fra dette opparbeidet seg spesiell kompetanse på  det å lage og servere torsketunger som gir den optimale smaksopplevelse. 

Man har funnet fram til den riktige blandingen av mel og krydder, samt den stekeprosessen som skal til.

Det har medført at nettopp torsketunger er en av de aller mest populære fiskerettene  ved Corner Spiseri.

tunger
Torsketunger

Boknafisk

For å oppnå  den optimale opplevelse; både når det gjelder utseende, konsistens og smak, av retten boknafisk er det av avgjørende betydning at fisken som skal nyttes gis den helt riktige behandling fra grunnen av. Her har Corner Spiseri de fremste eksperter på området som sine faste leverandører; nemlig de kystfiskerne som har lært fra sine fedre og bestefedre hvordan best mulig boknafisk skal fremskaffes.

Boknafisk henges ut til tørking i mars/april. Fisken skal så henge i sol og vind  til den blir «halvtørr».

Fiskeren vet nøyaktig når fisken har oppnådd den nødvendige konsistens – når den kan bli til eksklusiv fiskerett som kan serveres ved Corner Spiseri.

Boknafisk har de siste årene blitt til en stadig mer ettertraktet rett – også blant de mange turistene som besøker Corner Spiseri.

Grillet tørrfisk

I motsetning til mesteparten av fisken du får servert ved Corner Spiseri, så kommer basisvaren til retten grillet tørrfisk ikke fra Magerøya.  Den kommer derimot fra en mann i Tromsø som gjennom mange år har gjort suksess  i hele Norge ved å selge flere varianter av tørrfisk; nemlig Halvor Hansen, som driver bedriften Halvors Tradisjonsfisk. 

For å oppnå den spesielle smaksvarianten av grillet tørrfisk foretas det en omstendelig og ytterst nøye foredlingsprosess som Halvor og hans dyktige medarbeidere tar seg av.  Torsken, som er tørrfisk i utgangspunktet, vannes ut på en spesiell måte – inntil den oppnår nøyaktig den konsistens som gir den aller beste smaksopplevelsen når fisken serveres ved Corner Spiseri.

Gjennom godt tilbehør og lang erfaring i å  ta vare på det aller beste  av fisken man får fra Tromsø, så har Corner Spiseri også her sørget for en rett som slår godt an på 71 grader nord.

Tre generasjoner

Utover de tre rettene vi her har tatt spesielt for oss, så har altså Corner Spiseri den mest rikholdige fiskemenyen i hele Nord-Norge. 

Det sier ikke så rent lite, når man vet at fiskerestauranter i langt større byer, som Tromsø, Harstad, Bodø, de siste årene har satset sterkt på å markere seg – ikke minst overfor de stadig flere turistene som kommer fra hele verden for å besøke landsdelen.

Corner Spiseri følger opp de forskjellige sesongene for servering av fiskeretter:  Utover på ny-året kan folk få servert fersk torsk, lever og rogn – den tradisjonsrike «mølja».  Ut på senhøsten og fram mot jul er det selvsagt  – lutefisk som tilbys ved Corner Spiseri.

Det er lang tids satsing; naturlig nok også gjennom prøving og feiling, som har lagt grunnlaget  for det som Corner Spiseri er i dag. 

Bak ligger det mye hardt arbeid, og ikke minst – nær og god kjennskap til, og kontakt med,  det lokalsamfunnet som Corner Spiseri er en del av.

Den nære kontakten med fiskerisamfunnet på 71 grader nord  er en forutsetning for  den stadig sterkere satsingen på lokal, kortreist mat.

Den kvalitetsmat som Corner Spiseri nå stolt kan tilby sine gjester fra hele verden, som kommer for å besøke Magerøya.

foto 12
Tre generasjoner av familien Nilsen  er her samlet.  Fritz-Ole Nilsen begynte å arbeide på Corner kafe i 1979, og overtok som daglig leder i 1987.  Marita Melsbø Nilsen og Odd-Arne Nilsen  overtok driften i 1996, og har siden foretatt en sterk satsing på servering av lokal, kortreist mat – spesielt fisk.  Deres to barn, Hanne og Magnus, har tatt sine tak bak disken, og begge fatter interesse for restaurantarbeidet.