honningsvaag

Telleren for Nordkapptrappa på Utelivinordkapp.no

Uteliv i Nordkapp har inngått en avtale med Honningsvåg Turn & Idrettsforening, en avtale som sørger for at det blir en teller i Nordkapptrappa.

Gjennom telleren får vi vite hvor mange som benytter turstien opp Storfjellet i Honningsvåg.

Den visuelle delen av telleren blir plassert på Utelivinordkapp.no. Det betyr at alle som vil følge aktiviteten i Nordkapptrappa, må besøke Uteliv i Nordkapp på nett.

Odd-Arne Nilsen vil ikke kommentere økonomien i prosjektet, bortsett fra at en god del penger blir brukt på Nordkapptrappa fra Uteliv i Nordkapp.

Det er planlagt at telleren skal være i drift i løpet av høsten.