npls logo c7f9

Årsmøte i Nordkapp Premier League Supporter´s hos Corner

Styret i Nordkapp Premier League Supporter´ har innkalt til årsmøte. Det er møte hos Corner fredag 24. mai klokken 18:00.

Sakslisten:

1 Årsregnskap NPLS

2 Årsfest

3 Eventuelt

4 Valg av styre

Saker og forslag som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet, må meldes til leder Kurt Harry Ulriksen innen fredag 24. mai klokken 16:00:

Mob.nr.: 97987326

E-post: kurt@farvehjornet.no