Vil ha lokale smittevernregler for serveringsstedene

Vil ha lokale smittevernregler for serveringsstedene

Uteliv i Nordkapp har i et brev til Nordkapp kommune, spurt om det finnes lokale smittevernregler for serveringsstedene? 

Uteliv i Nordkapp ønsker, ifølge brevet, å følge lokale smittevernregler, ikke de nasjonale. Hvis det ikke finnes lokale smittevernregler for serveringsstedene, ønsker Uteliv i Nordkapp at kommunen utarbeider slike retningslinjer. 

--Viser til ordførerens nettkafé, lørdag 18. april. På nettkafeen ble det stilt spørsmål angående Nordkapp kommunes praktisering av de nasjonale smittevernreglene for spisestedene. Ordføreren og kommunedirektøren hadde ikke et klart svar på hvordan dette ble praktisert i Nordkapp kommune. Vi ble anbefalt å ta kontakt med vår interesseorganisasjon og sende et skriftlig brev til kommunen. Vi har hatt jevnlig kontakt med NHO, så vi kjenner de nasjonale retningslinjene, ifølge brevet Odd-Arne Nilsen, daglig leder i Uteliv i Nordkapp, har sendt til Nordkapp kommune, melder Radio Nordkapp