Oppfordring fra Corner til kundene: Vær ekstra forsiktig og påpasselig

Oppfordring fra Corner til kundene: Vær ekstra forsiktig og påpasselig

Smitteutbruddet i Hammerfest kan få konsekvenser for de andre stedene i Finnmark. Uteliv i Nordkapp ber publikum være ekstra forsiktig og påpasselig den neste tiden. 

Ettersom Uteliv i Nordkapp har hatt et strengt regime og gjestene vært flinke under pandemien, gjennomfører ikke bedriften ekstra tiltak hos Corner. Det er like vel viktig å påpeke at gjestene må følge smittevernreglene. Det betyr først og fremst at hendene må sprites og det skal være god avstand. 

Kjære Nordkapp, la oss være like flinke den neste tiden som vi har vært i over ett år! 
Hilsen oss hos Uteliv i Nordkapp. 

(Foto: FHI)