Godt nytt år!

Godt nytt år!

2021 har vært et litt merkelig år for Uteliv i Nordkapp og lokalsamfunnet. Fra nokså stor aktivitet i deler av året til nedstenging i adventstiden. 

Covid-19 har påvirket Nordkapp-samfunnet. Vi har tradisjon besøk av flere hundre tusen turister hvert år. De siste årene har antall besøkende vært på et minimum, noe som påvirker næringslivet i Nordkapp. Også Uteliv i Nordkapp har merket koronapandemien i stor grad. 

Heldigvis har lokalbefolkningen sluttet opp om våre tilbud. Takk for det! 

Vi benytter årets siste dag til å ønske ansatte, innbyggerne og besøkende i Nordkapp et riktig godt nytt år!