Frityr- og stekeolje utgjør en betydelig brannrisiko

Frityr- og stekeolje utgjør en betydelig brannrisiko

Tirsdag 31. juli fikk Uteliv i Nordkapp automatisk brannslukking over frityr og stekebord hos Corner. 

Det er krav at alle kommersielle kjøkken med frityranlegg eller koke- og steke innretninger hvor det blir benyttet olje eller fett skal ha frityrslokker og automatisk slokkeanlegg.

For et par år siden kom en ny sikkerhetsforskrift for frityr-, koke- og stekeinnretninger i kommersielle kjøkken. Uteliv i Nordkapp har hatt planene klare lenge, og nå har den nye installasjonen blitt til virkelighet.  

--Vi er som vanlig tidlig ute. Mange bedrifter må montere dette for å imøtekomme kravene fra forsikringsbransjen, sier Odd-Arne Nilsen.