Spørsmål og svar om aldersgrenser for skjenking av alkohol

Spørsmål og svar om aldersgrenser for skjenking av alkohol

Uteliv i Nordkapp ba Nordkapp kommune avklare om det er tillatt for personer under 18/20 år å skjenke alkohol.

--Vi ber og håper Nordkapp kommune kan avklare hva som er tillatt innenfor vår skjenkebevilling for ansatte, personer under 18 og 20 år. Vi ønsker ikke å havne i en situasjon der miksing/tapping er ulovlig med de negative konsekvensene dette medfører, skrev Odd-Arne Nilsen, daglig leder for Uteliv i Nordkapp, i et brev til Nordkapp kommune.

--Vi vet at andre bedrifter i Nordkapp har en annen praksis der ungdommer under 18/20 år er involvert i skjenking av
alkohol, skrev Nilsen i brevet. 

Uteliv i Nordkapp har alltid fulgt rådet fra NHO Reiseliv, og dermed også slik vi tolker lovverket, om at ungdommer ikke skal skjenke alkohol. Uteliv i Nordkapp har en praksis med 18-årsgrense for skjenking av øl og 20-årsgrense for skjenking av brennevin. 

Praksisen til Uteliv i Nordkapp medfører at ungdommer under 20 år ikke skal mikse drinker med brennevin. 

Svar
Nordkapp kommune har besvart henvendelsen med henvisninger til alkoholloven og Helsedirektoratets kommentarutgave om alkohol.

--Den som selger eller skjenker drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, må ha fylt 20 år. For annen alkoholholdig drikk er grensen 18 år, ifølge brevet til Nordkapp kommune.

--På vegne av Nordkapp kommune gjennomfører Nordfjeldse Kontroll AS kontroll ved skjenke- og salgssteder i Nordkapp kommune. Når avvik eller brudd avdekkes blir Nordkapp kommunen som kontrollmyndighet varslet, ifølge brevet kommunen har sendt til Uteliv i Nordkapp ved Odd-Arne Nilsen. 

Uteliv i Nordkapp takker Nordkapp kommune for rask respons, veldig rask respons faktisk. 

(Arkivfoto: Odd-Arne Nilsen)